Наш колектив КОЛЕКТИВ ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Знайомтесь з колективом нашого музею

Житомирський обласний краєзнавчий музей (далі - ЖОКМ) один з найстаріших музейних закладів України. Музей розвивається і удосконалюється з кожним роком, а основою розвитку завжди був колектив.

Адміністрація музею

образ

Насонов Роман Анатолійович

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ

(0412) 47-49-22
образ

Юлія Валентинівна Каплун

Заступник з наукової роботи

(0412) 47-49-20
образ

Гребельник Тетяна Петрівна

Головний зберігач

(0412) 47-49-24
 

Структура ЖОКМ включає в себе 7 відділів:

  • художній;
  • історичний;
  • етнографічний;
  • інформаційно-виставковий;
  • відділ фондів;
  • відділ природи;
  • відділ досліджень культурної спадщини і науково-методичної роботи з музеями.

Художній відділ

Почав функціонувати 1922 року, коли вперше було відкрито експозицію художніх творів, зібраних з будинків волинських магнатів та поміщиків, із розорених церков та костьолів. Напередодні Другої Світової війни музейний фонд нараховував близько десяти тисяч експонатів, які під час війни були нещадно пограбовані та вивезені окупантами. Після закінчення війни колекція поступово відроджувалася. В музеї зверігається предмет гордощів і окраса експозиції - збірка Західноєвропейського живопису XVI - почт. ХХ ст ..

Співробітники художнього відділу ЖОКМ, як і співробітники усіх музеїв світу, спрямовують роботу на зберігання, наукову обробку та експонування колекційних матеріалів.

Історичний відділ

Є провідним відділом музею. Наукові співробітники займаються збором і науковим описом музейних предметів. Розробляють та проводять лекції і екскурсії по стаціонарних та пересувних виставках в історичкому напрямку. Надають методичну допомогу щодо побуди експозицій народних музеїв.

Працюють в архівах України, де збирають матеріал для наукових довідок за темами, які є "білими плямами" в історії. Зі своїми дослідженнями краю беруть участь в краєзнавчих конференціях.

Етнографічний відділ

Співробітники відділу формують фонди ЖОКМ зразками народної, матеріальної і духовної культури (збір, обробка, опис, вивчення, демонстрація). Плідно працюють над науковими довідками та повідомленнями невідомих фактів і особистостей, пов'язаних з Великою Волинню и Житомирщиною, друкують в виданнях Товариства дослідників Волині. Проводиться постійне вивчення друкованого матеріалу, що стосується відомостей етнографічних та фольклорних новин дослідження краю.

Проводяться тематичні вечори за програмами «Музей дітям», «Музей учнівській молоді»; оглядові та тематичні екскурсії. Відділом розроблено 12 тематичних пересувних виставок, які демонструються згідно обрядів та народних свят. Постійно надаються консультації з питань народознавства.

Інформаційно-виставковий відділ

Займається організацією екскурсійної та лекційної діяльності, проведення оглядових та тематичних екскурсій, пропагування та рекламування діяльності музею в різних установах міста та області, координує співробітництво музею з міським відділом освіти, вищими навчальними закладами, школами, бібліотеками та громадськими організаціями міста. Відділом організовуються та проводяться різноманітні масові заходи. Впроваджуються новітні форми і методики екскурсійної і лекційної роботи, розробляються та втілюються в життя інтерактивні екскурсії-квести, музейно-освітні програми для учнівської молоді.

Займається організацією та експонуванням музейних пересувних фотодокументальних виставок. Відділом забезпечується організація виїзних заходів музею.

Відділ фондів

Співробітники відділу організовують збір, зберігання і використання предметів фонду музею, а також фондово-облікової документації. Зберігачі фондів музею несуть повну матеріальну відповідальність за кожен музейний предмет. Відділ функціонує у складі головного зберігача і 7-ми наукових співробітників, які досліджують і зберігають музейні колекції.

Відділ природи

Історія відділу природи розпочалась з геологічної колекції. Заснував музей у 1865 році волинський губернатор М.І. Чертков, котрий представив 48 зразків місцевих гірських порід і мінералів для експонування. Активний розвиток природничих колекцій пов'язаний з іменами Т.А. Тутковського, Р.І. Собкевича, М.П. Кудрицького, С.В. Бєльського, А.В. Ксенжопольського та інших. Унікальну зоологічну колекцію музею було створено відомим краєзнавцем і таксидермістом В.І. Бруховський.

Співробітники відділу активно проводить екскурсії по стаціонарних виставках природничих колекцій в приміщенні музею, по пересувній вистаці «Природа Житомирської області». Читають лекції, проводять масові заходи з природничої тематики за програмами, розробленими для різних вікових груп. Працює природничих лекторій для слухачів "Університет третього віку". Займаються науково-дослідницькою і науково-фондовою роботою. Здійснюються польові орнітологічні спотерження з метою вивчення сучасного стану пернатих на території Житомирської області. Створено "Каталог палеонтологічних зразків викопної фауни антропогенового періоду". Підготовлено до друку і знаходяться у процессі написання ряд наукових і інформаційних статей.

Проводиться звірка предметів групи "Ботаніка". Здійснено визначення і опис 47 з.п. геологічних колекцій, науково-літературна діяльність сбівробітником, учасником 18-ої і 20-ої Українських антарктичних експедицій на станцію ім. академіка Вернадського - Весельським Миколою Францовичем. Також надається методична допомога наукового і методологічного плану з природничих питань.

Відділ досліджень культурної спадщини та науково-методичної роботи з музеями

Даний відділ було створено у 2011 році. Основними напрямками роботи відділу є:

  1. Науково-дослідницька, пам'яткоохоронна робота.
  2. Науково-методична та експозиційна робота з музеями області.
  3. Науково-просвітницька діяльність.

Наукові співробітники беруть участь в проведенні археологічних досліджень (2012-2017 рр.), У роботі міських та обласних комісій з вивчення і дослідження культурної спадщини. Готують до видання науково-краєзнавчу літературу з історії краю. Є учасниками регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Формують бази даних про старожитності краю. Надають науково-методичну та практичну допомогу у створенні та реекспозиції музеїв області. Розробляють методичні рекомендації з різних напрямів музейної роботи. Організовують та проводять обласні семінари з представниками районних, міських, сільських, муніципальних, шкільних музеях області. Висвітлюють у засобах масової інформації (ЗМІ) роботу музеїв області, результати вивчення старожитностей, цікаві знахідки і пам'ятки; проблеми збеження і охорони культурної спадщини та популяризують кращі музеї області. Опрацьовують та аналізують річні звіти про діяльність народних музеїв області.

Відділ - єдина в області установа, де обробляється наукова документація та інформація про народні музеї.