Наш колектив КОЛЕКТИВ ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Знайомтесь з коллективом нашого музею

Житомирський обласний краєзнавчий музей (далі – ЖОКМ) один з найстаріших музейних закладів України. Музей розвивається і удосконалюється з кожним роком, а основою розвитку завжди був колектив.

Адміністрація музею

image

Роман Анатолійович Насонов

Директор музею
image

Юлія Валентинівна Каплун

Заступник з наукової роботи
image

Ольга Валеріївна Гордійчук

Головний зберігач
 

Структура ЖОКМ включає в себе 7 відділів:

  • художній;
  • історичний;
  • етнографічний;
  • інформаційно-виставковий;
  • відділ фондів;
  • відділ природи;
  • відділ досліджень об’єктів культурної спадщини та науково-методичної роботи з музеями та відокремлені відділи.

Художній відділ

Почав функціонувати 1922 року, коли вперше було представлено експозицію художніх творів, зібраних з покинутих будинків волинських магнатів та поміщиків, із розорених церков та костьолів. Напередодні Другої Світової війни музейний фонд нараховував близько десяти тисяч експонатів, які під час війни були нещадно пограбовані та вивезені окупантами. Після закінчення війни колекція поступово відроджувалася. В музеї зберігається предмет гордощів і окраса експозиції -  збірка Західноєвропейського живопису XVI – поч. ХХ ст..

Співробітники художнього відділу ЖОКМ, як і співробітники усіх музеїв світу, спрямовують роботу на зберігання, наукову обробку та експонування колекційних матеріалів.

Історичний відділ

Є провідним відділом музею. Наукові співробітники займаються збором та науковим описом музейних предметів. Розробляють та проводять лекції та екскурсії по стаціонарним та пересувним виставкам в історичному напрямку. Для побудови стаціонарних експозицій і виставок розробляють концепції та структури, складають тематико-експозиційні плани. Надають методичну допомогу щодо побудови експозицій народних музеїв.

Працюють в архівах України, де збирають матеріал для наукових довідок за темами, які є ”білими плямами” в історії. Зі своїми дослідженнями краю беруть участь в краєзнавчих конференціях.

Етнографічний відділ

Співробітники відділу формують фонди ЖОКМ зразками народної, матеріальної і духовної культури (збір, обробка, опис, вивчення, демонстрація). Плідно працюють над науковими довідками та повідомленнями невідомих фактів та особистостей, пов’язаних з  Великою Волинню та Житомирщиною, друкуються у виданнях Товариства дослідників Волині. Проводиться постійне вивчення друкованого матеріалу, що стосується відомостей етнографічних та фольклорних новин дослідження краю.

Співробітники відділу знайомлять з народознавчим матеріалом гостей та жителів міста на обласному радіо, а також тісно співпрацюють з  відділами культури області, та громадським організаціями. Проводяться тематичні вечори по програмах ”Музей дітям”, ”Музей учнівській молоді”; оглядові та тематичні екскурсії. Відділом розроблено 12 тематичних пересувних виставок, які демонструються згідно заявок та народних свят. Постійно надаються консультації з питань народознавства.

Інформаційно-виставковий відділ

Займається організацією екскурсійної та лекційної діяльності, проведенням оглядових та тематичних екскурсій, пропагандою та рекламуванням діяльності музею в різних установах міста та області, координує співробітництво музею з міським відділом освіти, вищими навчальними закладами, школами, бібліотеками та громадськими організаціями міста. Відділом організовуються та проводяться різноманітні масові заходи. Впроваджуються новітні форми і методи екскурсійної та лекційної роботи, розробляються та втілюються в життя інтерактивні екскурсії-квести, музейно-освітні програми для учнівської молоді.

Також проводиться системний облік музейної діяльності по напрямках роботи (виставкова, лекційна, екскурсійна). Займається організацією та експонуванням музейних пересувних фотодокументальних виставок. Відділом забезпечується  організація виїзних заходів музею.

Відділ фондів

Співробітники відділу організовують облік, зберігання і використання предметів фонду музею, а також фондово-облікової документації. Зберігачі фондів музею несуть повну матеріальну відповідальність за кожен музейний предмет. Відділ функціонує у складі головного зберігача і 7-ми наукових співробітників, які досліджують і зберігають музейні колекції.

Відділ природи

Історія відділу природи розпочалась з геологічної колекції. Заснував музей у 1865 році волинський губернатор М.І. Чертков, котрий пожертвував 48 зразків місцевих гірських порід і мінералів для експонування. Активний розвиток природничих колекцій пов’язаний  з іменами Т.А. Тутковського, Р.І. Собкевича, М.П. Кудрицького, С.В. Бєльського, А.В. Ксенжопольського  та інших. Унікальну зоологічну колекцію музею було створено відомим краєзнавцем і таксидермістом В.І. Бруховським.

Співробітники відділу активно проводять екскурсії по стаціонарній виставці з природничих колекцій в приміщенні музею і по пересувній виставці ”Природа Житомирської області”. Читають лекції, проводять масові заходи з природничої тематики за програмами, розробленими для різних вікових груп. Працює природничих лекторій для слухачів ”Університет третього віку”. Займаються науково-дослідницькою і науково-фондовою роботою. Здійснюються польові орнітологічні спостереження з метою вивчення сучасного стану пернатих на території Житомирської області. Створено ”Каталог палеонтологічних зразків викопної фауни антропогенового періоду”. Підготовлено до друку і знаходяться у процесі написання ряд наукових і інформаційних статей.

Проводиться звірка предметів групи  ”Ботаніка”. Здійснено визначення і опис 47 зразків геологічної колекції, зібраної провідним науковим співробітником, учасником 18-ої і 20-ої Українських антарктичних експедицій на станцію ім. академіка Вернандського – Весельським Миколою Францовичем. Також надається методична допомога наукового і методологічного плану з природничих питань.

Відділ досліджень об’єктів культурної спадщини та науково-методичної роботи з музеями

Даний відділ було створено у 2011 році. Основними напрямками роботи відділу є:

  1. Науково-дослідницька, пам’яткоохоронна робота.
  2. Науково-методична та експозиційна робота з музеями області.
  3. Науково-просвітницька діяльність.

Наукові співробітники відділу беруть участь у проведенні археологічних досліджень (2012-2017 рр.), у роботі міських та обласних комісій з вивчення та дослідження об’єктів культурної спадщини. Готують до видання науково-краєзнавчу літературу з історії краю. Є учасниками регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Формують базу даних про старожитності краю. Надають науково-методичну та практичну допомогу у створенні та реекспозиції музеїв області. Розробляють методичні рекомендації з різних напрямків музейної роботи. Організовують та проводять обласні семінари з представниками районних, міських, сільських, муніципальних, шкільних музеїв області. Висвітлюють у засобах масової інформації (ЗМІ) роботу музеїв області, результати вивчення старожитностей, цікаві знахідки і пам’ятки; проблеми збереження і охорони культурної спадщини та популяризують кращі музеї області. Опрацьовують та аналізують річні звіти про діяльність народних музеїв області.

Відділ – єдина в області установа, де зберігається наукова документація та інформація про народні музеї.