САКРАЛЬНІ СВІДКИ МИНУЛОГО

У 2017 р. відділом досліджень музею проводилися археологічні розвідки на територіях Андрушівського та Коростишівського районів Житомирської області. Серед виявлених пам’яток давнини і численних знахідок значну увагу привертають ще досі маловивчені і надзвичайно цікаві об’єкти – кам’яні хрести. На території та околицях 3 населених пунктів було оглянуто три раніше відомих та виявлено  5 нових хрестів. У західній частині с. Городківка Андрушівського району, за 18 – 20 м на північний захід від будинку культури зафіксовані рештки старовинного, можливо при храмового  кладовища. Виявлене у 2011 р., додатково оглянуте 26 листопада 2017 р. Рештки його простежуються на невеличкій території розмірами 23х16 м (0,036 га). На його території виявлені надмогильні  камені та 4 кам’яних хреста (Рис. 1, 1-5). Усі вони належать до одного конструктивного типу – чотирикінцевих. Виготовлені із граніту темно-сірого кольору. Усі орієнтовані по лінії схід-захід. Виділяються хрести грецького (Рис. 1, 2-4) та лапчатого типів із розширеними кінцями (Рис. 1, 1, 5). Розміри: висота над рівнем землі 0,25-0,53 м, ширина 0,14-0,43 м, товщина 0,10-0,21 м, поперечина виступає від основи на 0,08-0,16 см, завдовжки 0,33-0,60 м, завширшки 0,13-0,28 м, завтовшки 0,06-0,16 м. На хресті №2 спостерігаються вирізьблені зображення великого та групи маленьких хрестиків двох типів – прямоконечних та косих, написи у 6 рядків і дата 1863 чи 1865 (Рис. 1, 2-3).

Рис. 1. Кам’яні хрести, виявлені у 2017 р. на територіях Андрушівського

і Коростишівського районів Житомирської області

1-5 – пункт Городківка-І (Хрести), 6-7 – пункт Більковці-Воронцова, 8 – пункт Більковці-кладовище, 9-11 – с. Осиковий Копець

Рештки старовинного кладовища також виявлені на ріллі у північно-східній частині с. Більковці Коростишівського району поблизу житлового будинку по вул. Воронцова, 77. Тут знайдено 2 хреста (Рис. 1, 6-7). Привертає увагу хрест № 1. Виготовлений із граніту, чотирикінцевий, орієнтований по лінії північний схід – південний захід. Плечі прямі. Рамени прямокутної в плані форми, виступають від вісі стовпа на 0,11 – 0,14 м. Середохрестя розмірами 0,38 х 0,40 м. Горішній та долішній кінці стовпа розширені до країв, конусоподібної форми. Розміри: висота від рівня землі 0,90-0,91 м, ширина  0,23-0,38 м, товщина 0,23-0,29 м. Поперечина завдовжки – 0,48 м, завширшки 0,29-0,30 м, завтовшки 0,22-0,26 м. На лицевій стороні, зверху і майже до основи, спостерігаються ледь помітні і частково пошкоджені літери, а також зображення шестикінцевого хреста із двома

горизонтальними поперечинами та завитками в основі, встановленого на одноступінчастій, трапецієвидної форми голгофі та розміщених від неї праворуч та ліворуч знарядь страстей: списа і тростини з губкою (Рис. 1, 6). Неподалік виявлено другий хрест менших розмірів, що лежить на землі (Рис. 1, 7). Невеличких хрест також виявлено у південно-західній частині кладовища, що на північно-східній околиці села (Рис. 1, 8). 

Цікавий хрест виявлено у лісі за 1,1 – 1,2 км на північний захід від північної околиці с. Осиковий Копець Коростишівського району. Лежить він лицевою частиною на дні русла нині пересохлого струмка (Рис. 1, 9). Виготовлений із граніту темно-сірого кольору. Поверхня лицевої частини відносно рівна, а тильної горбкувата, покрита товстим шаром мулу та моху. Чотирикінцевий. Плечі прямі. Рамени підпрямокутної в плані форми, виступають від вісі стовпа на 0,19 м. Середохрестя розмірами 0,40х0,41 м. Горішній та долішній кінці в плані підпрямокутні. Горішня частина стовпа з тильної сторони підтесана, дугоподібно опукла, а долішня не рівна, очевидно, обламана. Розміри: висота – 0,86 м, ширина 0,27-0,32 м, товщина 0,21-0,22 м. Поперечина завдовжки – 0,71 м, завширшки 0,27-0,29 м, завтовшки – 0,22 м. Зображень і написів не спостерігається (Рис. 1, 10-11). Місце і умови розміщення об’єкту дають підстави припускати, що його хтось навмисно збив з початкового місця, зруйнувавши основу хреста та скинув на дно струмка.

Старший науковий співробітник

відділу досліджень музею                                                                     О.О. Тарабукін